Publikacji na temat środowiska katolickiego jest ostatnio na rynku dość dużo

Temat aktualnie poruszany

Publikacji na temat środowiska katolickiego jest ostatnio na rynku dość dużo. W żadnej jednak autorzy nie pokusili się o przebranie za księdza i przeprowadzenie śledztwa właśnie z takiej perspektywy. Robi to autor publikacji Czarni, Paweł Reszka, który punkt po punkcie ujawnia skandalizujące historie (więcej: https://www.taniaksiazka.pl/czarni-pawel-reszka-p-1289196.html). Książka tworzy swoistą wyrwę w murze, Judasza, przez którego możemy obserwować, co naprawdę dzieje się na polskich parafiach. A dzieje się niemało.

Świat, który będziemy obserwować, przedstawiony jest w kilku podstawowych warstwach – materialnej, duchowej oraz seksualnej. By nie dać czytelnikowi zbytniego wrażenia jednostronności tekstu autor porusza w nim kwestie wielkiej samotności, poczucia odizolowania, a nawet zatracenia wiary lub ideałów. To wszystko składa się na obraz polskiego kleru, którego kondycja wymaga natychmiastowej poprawy i interwencji, w każdym z opisywanych aspektów.

Źle się dzieje

Zagadnienia podejmowane w książce nie mają charakteru opisu zdarzeń w krótkich sekwencjach – dnia, miesiąca, czy momentu od awansu do awansu. To raczej opis ogólny, szeroki, długiej drogi i jej poszczególnych stacji. Wyłania się z niego obraz osób, które żyją z ogromnym poczuciem krzywdy, starających się zrekompensować sobie cierpienie. Na różne sposoby, często wykraczające poza możliwości i konwenanse, które wyznacza sutanna. Reszka dużo miejsca zajmuje opisowi relacji księży z kobietami, zarówno długofalowych jak i przelotnych romansów, często zwracając uwagę na uczuciowość i platoniczność tych relacji.

Przyzwolenie na materialne podejście do posługi jest nie mniej intrygujące, jeśli weźmie się za czynnik jego przyzwolenie – zarówno ze strony przełożonych jak i samych darczyńców. Otaczanie się przedmiotami zbędnymi, ociekanie przepychem jest często tłumaczone tym, że kościół, jako świątynia nie może wyglądać byle jak, bo uderza to w dobre imię Boga. On i jego posłannicy nie mogą wyglądać byle jak, stąd potrzeba pokazania parafii jako enklawy bogactwa dla siły wyższej. Przy okazji ceny sutanny i ornatów przyprawiają o zawrót głowy, a sposób ich wykonania, dodatków sztukateryjnych przedstawiony jest jako praca nad dziełem sztuki.

Samotni ludzie, którzy się pogubili

Odpowiedzialność autora, której środek ciężkości leży na obiektywizmie, został w pełni zachowany. Reszka nie ocenia i nie moralizuje, stara się zrozumieć. Książka zawiera setki wywiadów, przeprowadzonych z różnymi przedstawicielami profesji, na różnych stopniach, o odmiennych warunkach bytowania. Przede wszystkim zadaje pytanie o zasadność bytowania religii we współczesnym społeczeństwie. Odpowiedź na nie pozostawia w całości w gestii czytelnika.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com